Tag Archives: CSS Breda

Samen op weg naar een…..Birdy leerkracht

We noemen het tranche 3 van het RONDUIT traject. Het is de laatste groep bestaande uit een school die nog geen gecertificeerde BIRDY leerkrachten heeft, aangevuld met nieuwe leerkrachten in de groepen 7 en 8 van scholen van de bovengenoemde stichting. Birdy een sociale elektronische leeromgeving voor het basisonderwijs en wordt ingezet bij alle groepen 7 en 8 van RONDUIT Onderwijs in Alkmaar. Een school voor speciaal onderwijs is de ‘hekkensluiter’ van dit traject. Ervaringen die zijn opgedaan bij de eerdere scholing zullen verwerkt worden in deze training.
We ‘zoomen’ eerst in op de veranderende manier van leren door de inzet van leertechnologie en de daarmee samenhangende andere rol van de leerkracht. Maar het duurt niet lang of de deelnemers loggen in bij Birdy en gaan aan het werk in hun eigen professionele leergemeenschap Birdy. Eerst zelf ervaren en zelf ontdekken. Weten waar de leerlingen tegen aan gaan lopen, hoe het voelt dat alles transparant is en iedereen mee kan lezen. Profiel vullen, pasfoto uploaden en aan het werk met de eerste leeropdrachten. Een dialoog over of er wat in het profiel van de leerkracht moet komen te staan.  Een eigen pasfoto of gewoon een plaatje van een hond of stripfiguur. Ervaren dat er grote verschillen zijn in competenties en snelheid van werken. Het niet eens worden en dus de respect hebben voor verschillen in onderwijsconcepten maar zeker ook voor individuele leerkrachten. Weerstand omzetten in kijken naar kansen en mogelijkheden.  Feedback krijgen van collega’s en merken dat je samen aan het werk bent om een zo goed mogelijk product te maken.

Het wordt een mooie leerzame middag voor de deelnemers maar zeker ook voor de trainer. Geen groep is immers hetzelfde en waar je bij de ene groep keurig het hele programma af kan werken, vraagt een andere groep om meer afstemming, het voeren van een betekenisvolle dialoog en dus om meer maatwerk. Maar we zijn samen op weg, we leren van en met elkaar.

Op naar de volgende training.