Werkplekleren. Wat moet ik me daar dan bij voorstellen? 

Werkplekleren met leertechnologie in het Primair Onderwijs. Wat moet ik me daar dan bij voorstellen.

  
Werkplekleren leren is gericht op de professionele ontwikkeling van medewerkers, in dit geval leraren. Maar wat is het eigenlijk? Werkplekleren is ‘leren dat plaatsvindt in reële onderwijssituaties als leeromgeving en met werkelijke problemen/uitdagingen uit de onderwijspraktijk als leerobject’. Het is dus wezenlijk anders dan ‘schools’ leren en schuurt daarmee sterk aan tegen het informeel leren. Werkplekleren is een sociaal proces en gaat men name over het mobiliseren en delen van kennis/expertise en het vergroten van het adaptief vermogen een van organisatie/school. 

Een school is een professionele leergemeenschap waar al heel veel kennis en know how aanwezig is. Kennis opgebouwd door werkervaring, studie of levenservaring. Steeds duidelijker wordt dat we veel leren in de praktijk en in relatie met anderen. In een professionele leergemeenschap is de leraar een volwaardig lid en zal tijdens het proces van Werkplekleren ook als zodanig worden aangesproken. Binnen dit sociale proces worden leerkrachten uitgedaagd om samen te werken, hun kennis te mobiliseren en een betekenisvolle dialoog te voeren om de kwaliteit, de oplossingsgerichtheid en de effectiviteit van de werkprocessen te verhogen. 

Werkplekleren met leertechnologie geeft aan de bovenstaande beschreven processen nog een extra dimensie. Technologie is immers niet meer weg te denken en waarom zouden we er dan niet optimaal gebruik van maken. 

De online Team- of Toekomstscan geeft het startpunt, de ambities en de ontwikkeling van een organisatie weer. Een tool met vragen over van te voren vastgestelde thema’s. Het octogram en/of diagram geeft een duidelijk beeld van belangrijke waarden binnen de organisatie en ‘waar staan we nu’ en ‘waar willen we naar toe’? 

Een multi touch tafel met een samengestelde rijke praktijkvideo, ook wel Beeldend Trainen genoemd, geeft de eerste aanzet om tot dialoog te komen en oplossingen te bedenken. Een uitdagende coöperatieve werkvorm die extra aantrekkelijk wordt door de inzet van leertechnologie. Kernbegrippen zijn betekenisvolle dialoog, gedeelde betekenis, prioritering en de kracht- en ontwikkelbullets. 

En om de ‘drietrapsraket’ compleet te maken, werken alle leraren samen in een professionele elektronische leergemeenschap. Kennis en expertise delen, van en met elkaar leren en op zoek naar oplossingen voor de vraagstukken die ons binnen de onderwijspraktijk bezig houden. De mogelijkheden zijn talrijk. Een eigen portfolio, een verzamelplaats voor interessante artikelen en video’s, samenwerken met een kleine groep aan eenzelfde thema, stellingen plaatsten en meningen peilen. En natuurlijk heeft hier het geven en ontvangen van feedback een prominente plaats. Zonder goede aanspreekcultuur en feedback kunnen we immers als lerende organisatie ons niet steeds verder ontwikkelen. 

Kort gezegd werkt de leertechnologie als accelerator en maakt dat we dit sociale proces dat Werkplekleren heet, nog beter vorm kunnen geven. Scholen en organisaties ‘uitrusten’ om het vervolgens zelf te gaan doen en dus minder afhankelijk te zijn van externen. Eigen regie en autonomie waarbij het mobiliseren en delen van de al aanwezige kennis en vaardigheden, de uitgangspunten zijn. Hoe mooi is dat! 

  

Karin Donkers 

Samen op weg naar een…..Birdy leerkracht

We noemen het tranche 3 van het RONDUIT traject. Het is de laatste groep bestaande uit een school die nog geen gecertificeerde BIRDY leerkrachten heeft, aangevuld met nieuwe leerkrachten in de groepen 7 en 8 van scholen van de bovengenoemde stichting. Birdy een sociale elektronische leeromgeving voor het basisonderwijs en wordt ingezet bij alle groepen 7 en 8 van RONDUIT Onderwijs in Alkmaar. Een school voor speciaal onderwijs is de ‘hekkensluiter’ van dit traject. Ervaringen die zijn opgedaan bij de eerdere scholing zullen verwerkt worden in deze training.
We ‘zoomen’ eerst in op de veranderende manier van leren door de inzet van leertechnologie en de daarmee samenhangende andere rol van de leerkracht. Maar het duurt niet lang of de deelnemers loggen in bij Birdy en gaan aan het werk in hun eigen professionele leergemeenschap Birdy. Eerst zelf ervaren en zelf ontdekken. Weten waar de leerlingen tegen aan gaan lopen, hoe het voelt dat alles transparant is en iedereen mee kan lezen. Profiel vullen, pasfoto uploaden en aan het werk met de eerste leeropdrachten. Een dialoog over of er wat in het profiel van de leerkracht moet komen te staan.  Een eigen pasfoto of gewoon een plaatje van een hond of stripfiguur. Ervaren dat er grote verschillen zijn in competenties en snelheid van werken. Het niet eens worden en dus de respect hebben voor verschillen in onderwijsconcepten maar zeker ook voor individuele leerkrachten. Weerstand omzetten in kijken naar kansen en mogelijkheden.  Feedback krijgen van collega’s en merken dat je samen aan het werk bent om een zo goed mogelijk product te maken.

Het wordt een mooie leerzame middag voor de deelnemers maar zeker ook voor de trainer. Geen groep is immers hetzelfde en waar je bij de ene groep keurig het hele programma af kan werken, vraagt een andere groep om meer afstemming, het voeren van een betekenisvolle dialoog en dus om meer maatwerk. Maar we zijn samen op weg, we leren van en met elkaar.

Op naar de volgende training.